Stavební služby Karlovy Vary

Stavební práce

Realizace novostaveb

NovostavbaRozhodne-li se zákazník pro realizaci novostavby ve spolupráci s námi, získá bohatý servis, který při novostavbách považujeme za běžný.

V rámci poradenství probereme se zákazníkem všechny potřebné otázky týkající se realizované stavby. Nemalý význam pro cenu a pozdější užívání stavby má volba použitých materiálů, technologií a technických řešení.

Poskytneme zákazníkovi pomoc v procesu vyřízení stavebního povolení nebo jej sami vyřídíme.

Provedeme přípravu stavby - natažení inženýrských sítí jako je elektřina, voda, plyn, kanalizace, telekomunikace. Vlastní stavbu zrealizujeme a připravíme ke kolaudaci. Samozřejmostí je poskytnutí příslušných záruk na práci i materiál.


Přestavby

Přestavba Pokud hovoříme o přestavbě, jedná se především o úpravu a přestavbu panelového bytu, bytového domu, rodinného domu, průmyslového objektu a objektu občanské vybavenosti, včetně statických výpočtů na přestavbu bytového jádra a grafických návrhů koupelen.

V případě, že se rozhodnete svěřit nám přestavbu Vaší nemovitosti, získáte komplexní služby ve vysoké kvalitě a solidní ceně. Poskytneme Vám komplexní servis, který vždy považujeme za běžný.

V rámci poradenství probereme se zákazníkem všechny potřebné otázky týkající se realizované přestavby. Poskytneme zákazníkovi pomoc v procesu vyřízení stavebního povolení nebo jej sami vyřídíme. Zpracujeme projektovou dokumentaci potřebnou pro stavební povolení a vlastní realizaci stavby. Zabezpečíme inženýring a stavební dozor při realizaci stavby. Vlastní stavbu zrealizujeme a připravíme ke kolaudaci. Samozřejmostí je poskytnutí příslušných záruk na práci i materiál.


Kompletní rekonstrukce

Rekonstrukce Pokud potřebujete rekonstruovat Vaši nemovitost, neváhejte nás kontaktovat. To zejména v případech, kdy potřebujete provést:

  • opravu objektu - omítky
  • výměnu podlah
  • zateplení fasády
  • modernizaci sociálních zařízení
  • zateplení a opravu střechy
  • úpravu nebytových prostor
  • výměnu oken a dveří
  • rekonstrukci inženýrských sítí
  • rekonstrukci zahrad, chodníků a plotů
  • výměnu nebo rekonstrukci brány a garážovch vrat

V případě, že se rozhodnete svěřit nám rekonstrukci Vaší nemovitosti, získáte stejně komplexní služby ve vysoké kvalitě a solidní ceně jako u přestaveb či novostaveb.

Zaměření firmy

Novostavba

Naše firma je zaměřena na poskytování komplexních služeb ve stavebnictví - na kompletní stavební dodávky bytové, průmyslové a inženýrské výstavby. Zakázku realizujeme od samotného projektu až po kolaudaci. Jen velmi málo prací na stavbě necháváme provést subdodavatelům. Z toho plyne značná výhoda pro zákazníka, neboť jedná pouze s jedním dodavatelem, který dokáže rychle a efektivně reagovat na jeho požadavky a připomínky. Rovněž to má nemalý vliv na celkovou dobu stavby a tím i na výši nákladů spojených s financováním celé stavby a celkovou kvalitu provedení stavby.

Kapacity firmy z hlediska osob a stavební techniky jsou dostatečně veliké pro realizaci jak malých, tak i svým rozsahem velikých staveb. Tím, že provádíme většinu prací vlastními zaměstnanci, odpadají různé prostoje a ztráty při navazování jednotlivých etap stavby a střídání dodavatelů. Odstraňuje se anonymita a posiluje se osobní odpovědnost za odvedenou konkrétní práci - tím dosahujeme vysoké kvality stavby v dohodnutých termínech.